မြန်မာ့ အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး မူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာ မူဘောင်အတွက် WWF-မြန်မာ၏ ပထမခြေလှမ်း | WWF

မြန်မာ့ အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး မူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာ မူဘောင်အတွက် WWF-မြန်မာ၏ ပထမခြေလှမ်းPosted on 19 August 2015
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စု ဒုတိယ ဝန်ကြီးများနှင့်အတူ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြစဉ်
© WWF-Myanmar
ယင်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အစိမ်းရောင် စီးပွားရေး မူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာ မူဘောင်တစ်ရပ် ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲမည့် အစီအစဉ်ကို မိတ်ဆက်ထုတ်ဖော် ကြေငြာခဲ့ပါသည်။ အခမ်းအနား ပထမပိုင်းကို MOECAF ၏ ဒုတိယဝန်ကြီး နှစ်ဦးစလုံး တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ဒုတိယဝန်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါက်တာ သက်သက်ဇင်က အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားပေးခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးပွဲ ပထမနေ့တွင် MOECAF မှ အဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကို ထုတ်ဖော် ကြေငြာခဲ့ကာ WWF မှ ရေရှည်အကျိုးရှိသည့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု ချဉ်းကပ်ပုံ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား ရေရှည်အကျိုးရှိအောင် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးအတွက် မဟာဗျူဟာများ ရေးဆွဲချမှတ်ရန် အခြေခံတစ်ရပ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝအရင်းအနှီးအား ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုအား ထည့်သွင်း စဉ်းစားခြင်းတို့အကြောင်းကို တင်ဆက် ပြောပြခဲ့သည်။

ဒုတိယနေ့တွင်မူ အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးစနစ် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ပုံကို WWF ၏ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်နှင့် အစိမ်းရောင် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းခဲ့ကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး မူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာ မူဘောင် ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲနိုင်ရေး ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန်များကို အစုအဖွဲ့နှင့် ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။

အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဝန်ကြီးဌာန အများအပြားမှ ပြည်ထောင်စုအဆင့်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်၍ WWF နှင့် ကမ္ဘာ့ အစိမ်းရောင် ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာ သိပ္ပံ (GGGI) တို့မှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီး အကြံပြုတင်ပြချက်များနှင့် လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံများကို ဝေမျှခဲ့ကြသည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စု ဒုတိယ ဝန်ကြီးများနှင့်အတူ ဓာတ်ပုံရိုက်ကြစဉ်
© WWF-Myanmar Enlarge