မြန်မာ့လျှပ်စစ်ကဏ္ဍမျှော်မှန်းချက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ | WWF

မြန်မာ့လျှပ်စစ်ကဏ္ဍမျှော်မှန်းချက်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပPosted on 08 July 2015
မြန်မာ့လျှပ်စစ်ကဏ္ဍမျှော်မှန်းချက်အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် မဟာမဲခေါင်ဒေသ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ မျှော်မှန်းချက်အကြောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြစဉ်
© WWF-Myanmar
WWF အနေဖြင့် ယင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ယင်း၏ “လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ မျှော်မှန်းချက်” ၏ ရှိရင်းစွဲ အခြေအနေကို ရှင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပြီး ဆိုင်ရာ ပတ်သက်ဆက်စပ်သူများက အဆိုပါ မျှော်မှန်းချက်အတွက် အကြံဉာဏ်များနှင့် ဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို တက်ကြွစွာ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး တင်ပြခဲ့ကြသည်။ မြန်မာ့ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ မျှော်မှန်းချက်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၆ ရက် (Earth Hour) တွင် ထုတ်ဖော် ကြေငြာရန် စီစဉ်ထားပါသည်။

WWF အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရေရှည်တည်တံ့ အကျိုးရှိသော လျှပ်စစ်ကဏ္ဍမျှော်မှန်းချက် တစ်ခု ဖော်ထုတ် ဆော်ဩရန် စီမံကိန်းတစ်ခုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သည်။ ယင်းစီမံကိန်း၏ အဓိက ရည်မှန်းချက်မှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ကဏ္ဍ၏ အနာဂတ်နှင့် ယင်း၏ လူမှုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တို့အပေါ် သက်ရောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော အပြန်အလှန် ဝေဖန်ဆွေးနွေးမှုတစ်ရပ်ကို အစပြုပေးရန် ဖြစ်သည်။

ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် အသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှု (အထူးသဖြင့် နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်နှင့် လေစွမ်းအင်) ကုန်ကျစရိတ်များ အလွန်လျင်မြန်စွာ ကျဆင်းလာနေသည့် အချိန်တွင် လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် စီမံ ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် သမားရိုးကျ လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်ရေး နည်းပညာများအစား ပြန်ပြည့်မြဲစွမ်းအင်များကို အပြည့်အဝ အသုံးချနိုင်ရေး ထည့်သွင်း စဉ်းစားပါက လွန်စွာ အကျိုးရှိမည်ဟု WWF က ယုံကြည်ပါသည်။

WWF အနေဖြင့် မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်း၊ လာအို နိုင်ငံများနှင့် မဟာမဲခေါင် ဒေသတစ်ခုလုံးအတွက် “လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ မျှော်မှန်းချက်” ကို ၂၀၅၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် ပညာရှင်များ ငှားရမ်း၍ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ ဤသိပ္ပံပညာ အခြေပြု လေ့လာချက်များသည် ကွဲပြားသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးနိုင်ရေး အထောက်အကူအဖြစ် အကျိုးပြုလိမ့်မည် ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့လျှပ်စစ်ကဏ္ဍမျှော်မှန်းချက်အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် မဟာမဲခေါင်ဒေသ လျှပ်စစ်ကဏ္ဍ မျှော်မှန်းချက်အကြောင်း ရှင်းလင်း တင်ပြစဉ်
© WWF-Myanmar Enlarge