မြန်မာ့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် မြှင့်တင်ခြင်း - စာစောင် | WWF

မြန်မာ့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် မြှင့်တင်ခြင်း - စာစောင်Posted on 25 November 2015
Promoting Sustainability in the Private Sector in Myanmar
© WWF-Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျိုးစုံ များပြားလာသည်နှင့်အမျှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်တွင် ဖိအားများလာပါသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှ ရရှိသော ဝန်ဆောင်မှုများကို မှီခိုသုံးစွဲနေရပါသည်။ ဤဝန်ဆောင်မှုများတွင် အစားအစာ၊ ရေ၊ သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - ရာဘာ၊ သစ်)၊ မြေဆီလွှာထိန်းသိမ်းမှု၊ ကာဗွန် ပြန်လည်အသုံးပြုမှု၊ ဝတ်မှုန်ကူးမှု အစရှိသည်တို့ ပါဝင်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်အတွင်း တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှာ ၁၂ ဘီလီယံဒေါ်လာ သို့မဟုတ် ဂျီဒီပီ ၂ဝ% ထိ မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး တစ်ဖက်တွင် ၎င်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ လေးပုံ သုံးပုံမှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ဂေဟစနစ် အပေါ်သိသိသာသာ မှီခိုအားထားနေရသော ကဏ္ဍများ နှင့်/သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အပေါ် သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိသော ကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်နေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ 

ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုနှင့် သက်ရောက်မှုတို့မှတဆင့် ဂေဟစနစ် ယိုယွင်း ပျက်စီးလာခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ ယခင်က မကြုံဖူးသော အန္တရာယ်များနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ဥပမာများ အထူးသဖြင့် ရေနှင့်ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်များက အချိန်တိုအတွင်း စီးပွားရေးကျဆင်းပြီး လုပ်ငန်းများပိတ်သိမ်းရကာ ငွေကြေး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်များကို လက်တွေ့ တွေ့မြင်နေရပါသည်။ ထို့အပြင် သဘာဝ အရင်းအမြစ်များကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းနှင့် ရေရှည် အကျိုးဖြစ်ထွန်းအောင် သုံးစွဲမှုမရှိခြင်း တို့ကြောင့် လုပ်ငန်းနာမည်ကျဆင်းနိုင်ပြီး စားသုံးသူများက ၎င်း၏ ထုတ်ကုန်များ နှင့်/သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဝယ်ယူသုံးစွဲမှု အားနည်းလာနိုင်ပါသည်။
Promoting Sustainability in the Private Sector in Myanmar
© WWF-Myanmar Enlarge