မြန်မာ့လျှပ်စစ်ကဏ္ဍအတွက် မျှော်မှန်းချက်တစ်သွယ် အကျဉ်းချုပ် | WWF

မြန်မာ့လျှပ်စစ်ကဏ္ဍအတွက် မျှော်မှန်းချက်တစ်သွယ် အကျဉ်းချုပ်Posted on 26 May 2016
Front page of a brief for "An alternative vision for Myanmar's power sector" report
© WWF-Myanmar
မြန်မာနိုင်ငံသည် သန့်စင်ပြီး ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲဖြစ်သည့် စွမ်းအင်ကို ရယူအသုံးပြုသည့် အဓိကနိုင်ငံတစ် နိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းကောင်း ရှိပါသည်။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင် အရင်းအမြစ်များဖြစ်သည့် နေ၊ လေ၊ မြေတွင်းအပူ၊ ဇီဝလောင်စာ နှင့် သမုဒ္ဒရာမှ ရရှိသော စွမ်းအင်များမှာ အလျှံပယ်ပေါများပြီး နိုင်ငံ့လူဦးရေ၏ ၃၂ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင် လျှပ်စစ်မီးရရှိနိုင်သေးသည့် ယခုအချိန်တွင် အကောင်းဆုံး နည်းပညာများကို ခုန်ကူး အသုံးပြုရန် အခွင့်အလမ်းပွင့်လင်းနေပြီဖြစ်ပါသည်။ 

ဤမျှော်မှန်းချက်တွင် ၂ဝ၅ဝ ပြည့်နှစ် မြန်မာနိ်ုင်ငံတွင် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကို ၁ဝဝ ရာခိုင်နှုန်း သုံးစွဲနိုင်ရန် နည်းပညာအရသော်လည်းကောင်း စီးပွားရေးအရသော်လည်းကောင်း အလားအလာကောင်းသည် ကို တင်ပြထားပါသည်။ ဤစွမ်းအင်များကို ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသော နည်းပညာနှင့် စက်ပစ္စည်းများ အထူးသဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များထက် အဆပေါင်းများစွာ  ဖြည့်တင်းပေးနိုင်ရန် အလားအလာရှိသော နေနှင့် လေစွမ်းအင်တို့ကိုအသုံးပြု၍ လျှပ်စစ်ထုတ်သော ကုန်ကျစရိတ်များမှာ ကျဆင်းလာပြီဖြစ်သည့်အတွက် နိုင်ငံအတွက် လျှပ်စစ်စွမ်းအားလိုအပ်ချက်ကို ပိုလျှံသည်အထိ ထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Front page of a brief for "An alternative vision for Myanmar's power sector" report
© WWF-Myanmar Enlarge