သဘာဝ၏ ဆက်နွယ်မှုများ - သဘာဝအရင်းအနှီးများ၏ မြန်မာ့ လူထုနှင့် စီးပွားရေးအား အကျိုးပြုပုံ | WWF

သဘာဝ၏ ဆက်နွယ်မှုများ - သဘာဝအရင်းအနှီးများ၏ မြန်မာ့ လူထုနှင့် စီးပွားရေးအား အကျိုးပြုပုံPosted on 03 June 2016
Natural connections: How natural capital supports Myanmar's people and economy
© WWF-Myanmar
ဤအစီရင်ခံစာတွင် သန့်ရှင်းပြီး စိတ်ချရသော ရေအရင်းအမြစ်များ ရယူသုံးစွဲခြင်း၊ ကုန်းတွင်းပိုင်း ရေကြီးမှုအန္တရာယ်နှင့် ကမ်းရိုးတမ်းတလျှောက် မုန်တိုင်းထန်ခြင်းအန္တရာယ်တို့ကို လျှော့ချခြင်း နှင့် မြေဆီလွှာတိုက်စားမှုကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ရေလှောင်ကန်များနှင့် ရေကာတာများ လည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ကို မြန်မာ့ သဘာဝအရင်းအနှီးတို့ မည်သို့မည်ပုံ အထောက်အကူပြုပုံကို တင်ပြထားပါသည်။ ဖော်ပြထားသော ရလဒ်များတွင် လူတို့နှင့် တိုက်တာအဆောက်အအုံများကို သဘာဝအရင်းအနှီးမှ အကောင်းဆုံးအကျိုးပြုသော အဆင့်မြင့် ဂေဟစနစ် ဝန်ဆောင်မှုများကို အဓိကထား ထောက်ပြထားပါသည်။ ဤကနဦးဆန်းစစ်လေ့လာချက်သည် တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအရ လူဦးရေအများဆုံးနေရာများ အဓိကအားဖြင့် မြို့ကြီးများနှင့် လူဦးရေထူထပ်သောနေရာများအား အကျိုးပြုနိုင်မည့် ဂေဟစနစ် ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ပေးသော ဒေသများကို အတည်ပြုရန် အဓိကထား ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ ကျေးလက်ဒေသများကိုသာမက လူနည်းစု အစုအဖွဲ့များကိုပါ အကျိုးပြုရန် အထူးအရေးပါသောကြောင့် ၎င်းတို့အား နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့် အသေးစိတ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်သင့်ပါသည်။

ထို့အပြင် ဤဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများ ထောက်ပံ့ပေးနေသော ဒေသအများစုတွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန် အရေးပါသော ဒေသများနှင့် တစ်ထပ်တည်းကျနေပါသည်။ ဤဒေသများအား စုပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ထိရောက်စွာစီမံကိုင်တွယ်ခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများ၊ တိုက်တာအဆောက်အအုံများနှင့် သားငှက်တိရစ္ဆာန်များအား အကျိုးပြုမှုကို ယခုလက်ရှိအချိန်တွင်သာမက နောင်ဆယ်စုနှစ်များစွာအထိပါ အာမခံနိုင်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ 
Natural connections: How natural capital supports Myanmar's people and economy
© WWF-Myanmar Enlarge