သစ်တော ပြန်လည်ထူထောင်ရေးသစ်တောပြုန်းတီးသွားသော မြေနေရာများတွင် သစ်ပင် ပြန်လည် စိုက်ပျိုးခြင်းသည် ဒေသခံ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အကျိုးများစွာ ပြုရုံမျှမက သတ္တဝါများ ရှင်သန်နေထိုင်ရန် နေရာသစ်များလည်း ဖန်တီးပေးရာ ရောက်ပါသည်။ ဒေသခံလူထုများ သစ်ပင်၊ သစ်တောများ ပြန်လည် စိုက်ပျိုးလာခြင်းသည် ကြီးမားသော သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး စီမံကိန်းများကိုလည်း အထောက်အကူ ပြုပါသည်။ EFN Reforestation Grant သည် သစ်တောပြုန်းတီးနေသော မြေများတွင် သစ်ပင် ပြန်လည်စိုက်ပျိုးရေး စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်လိုသော၊ ဒေသခံ လူထုကို အခြေပြု၍ သစ်တော စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်လိုသည့် အဖွဲ့အစည်းများအား အများဆုံး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ အထိ လျှောက်ထား ခွင့်ပြုပါသည်။
လိုအပ်သော အရည်အချင်း

Reforestation Grant လျှောက်ထားရန်အတွက်-
  • သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသော အဖွဲ့းအစည်း ဖြစ်ရမည်။
  • သစ်ပင် စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ဆောင်ချက် ပြုလုပ်လိုသော ဒေသခံ အဖွဲ့အစည်းများအား ဦးစားပေးပါမည်။
  • လျှောက်ထားသော စီမံကိန်းတွင် ဒေသခံပြည်သူများ တက်ကြွစွာ သင်ယူနိုင်သော သင်ခန်းစာများ၊ လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်မှုရှိစေရန် လေ့ကျင့်ပေးမှုများနှင့် သစ်ပင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်သော ဗဟုသုတများ ဖြန့်ဝေပေးခြင်း အစီအစဉ်များ ပါဝင်ရမည်။
  • EFN Reforestation Grant မရဖူးသေးသော အဖွဲ့များအား ဦးစားပေးပါမည်။

လျှောက်ထားရန် နည်းလမ်း

လျှောက်ထားမှုများကို နှစ်စဉ် ဒီဇင်ဘာလနှင့် မတ်လအတွင်း သတ်မှတ်ရက်များမတိုင်မှီ အွန်လိုင်းမှ
လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပြီး ရွေးချယ်ခံရပါက သြဂုတ်လ မတိုင်မီ စီမံကိန်း စတင်ရပါမည်။

အသေးစိတ် သိရှိလိုသည်များကို ဦးသီဟဦး၊ WWF-Myanmar၊ ဖုန်း ၀၁-၂၂၉၃၃၁ သို့မဟုတ် email - thiha.oo@wwfgreatermekong.org သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။