What would you like to search for?

စီမံကိန်းဆိုင်ရာတိုင်ကြားမှုများ ဖြေရှင်းခြင်း

ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်စွာ ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်လိုသည်။

WWF အဖွဲ့အစည်းတွင် လူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတိုင်းတိုင်း၏ ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းနှင့် အတူလက်တွဲဆောင်ရွက်ကြသည့် ဝန်ထမ်းများ၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရပ်ရွာလူထုတို့အပေါ် လေးစားသမှုရှိ၍ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် အခွင့်အရေးတို့ ရရှိစေရေးမှာ ကျွန်ုတို့၏ အဓိက တာဝန်ပင်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် ချိုးဖောက်မှု (သို့မဟုတ်) ချိုးဖောက်နိုင်သော အခြေအနေကိုမဆို လက်တုံ့ပြန်ခံရမည်ကို စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲ သတင်းပေးတိုင်ကြားသင့်သည်။ ယင်းမှာ WWF အဖွဲ့အစည်းအတွက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးနေသူများ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့်အတူ လက်တွဲဆောင်ရွက်နေသူများနှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ လုပ်ငန်းတစ်စုံတစ်ခု၏ သက်ရောက်မှုခံရသူ အားလုံးနှင့် သက်ဆိုင်သည်။


သတိပြုပါ၊ ဘဝင်မကျသည်ကို သံသယရှိပါက သတင်းပေးတိုင်ကြားရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။

သင်၏ စိုးရိမ်စရာများကို တင်ပြခြင်း

သင်၏ တိုင်စာကို ပေးပို့ရန် နောက်တစ်ဆင့်ကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အောက်ပါမေးခွန်းများအတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပါ။ သင်သည် တိုင်စာ ပေးပို့သည့်အခါတွင် screen ပေါ်တွင် ID နံပါတ်တစ်ခုနှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်တစ်ခုကို ရရှိပါမည်။ ၎င်းတို့ကို လုံခြုံစွာ သိမ်းဆည်းထားရမည်ဖြစ်သည်။ ပြောဆိုဆွေးနွေးနေသည့် အချိန်တစ်လျှောက်လုံးတွင် မိမိ၏ အမည်ကို မဖော်ပြဘဲ နေနိုင်သည်။

သင်၏တိုင်စာလက်ခံရရှိကြောင်းကို ၂၄ နာရီအတွင်း အကြာင်းပြန်၍ ပြက္ခဒိန် ရက် (၁၀) ရက်အတွင်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုကို အကြောင်းပြန်ရန် စီစဉ်ထားပါသည်။

သင့်အတွက် လျှို့ဝှက်ထားပေးမည့် ဝန်ဆောင်မှု

ဤလုံခြုံစိတ်ချရသည့် တိုင်စာပေးပို့ရန်စနစ်သည် သင့်အား ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို လျှို့ဝှက်ပေးပို့ရန် (သို့မဟုတ်) သတိဝိရိရရှိစွာဖြင့် ပေးပို့နိုင်စေရန် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်မည်။ သင်သည် ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၊ WWF ဖြင့် အလုပ်လုပ်နေသူတစ်ဦး (သို့မဟုတ်) ရပ်ရွာအတွင်း နေထိုင်သူတစ်ဦး ဖြစ်နိုင်သည်။

သင့်လျော်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုပြုရာတွင် သင်၏ အမည်မှာ အရေးပါသော်လည်း (မိမိနိုင်ငံ၏ ဥပဒေပေါ်မူတည်၍) သင်၏အမည်ကို ဖော်ပြရန် ဆန္ဒမရှိပါက အမည်မဖော်ပြဘဲ တိုင်ကြားနိုင်သည်။ သင်၏ သံသယဖြစ်မှုအတွက် အထောက်အထားတင်ပြရန် မလိုအပ်သော်လည်း တိုင်စာများကို အထူးရိုးသားစွာဖြင့် ပြုစုတိုင်ကြားရမည်။

၁။ ဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်း WWF ၏ ရုံးတွင်းကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာကိစ္စ များရှိပါက ဝန်ထမ်း (သို့မဟုတ်) ပြင်ပအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့က တိုင်ကြားရန် ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ။ ၎င်းတွင် အောက်ပါတို့ထက်မက ပါဝင်နိုင်သည်။ မသမာမှု၊ အကျင့်ပျက်ချစားခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောင့်ယှက်ခြင်း၊ အခြားလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မလျော်ကန်သည့် အပြုအမူနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး ကိစ္စများ ပါဝင်နိုင်သည်။ 

၂။ ရုံးတွင်းကိစ္စ တိုင်ကြားခြင်း သင့်ရုံးမှ ကိစ္စတစ်ခုအား တိုင်ကြားရန်နှင့် မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ။ WWF International ရုံးသည် တိုင်ကြားလာသည့်ကိစ္စတို့ကို ၄၈ နာရီအတွင်း အရှိန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ 

၃။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းတို့၏ စိုးရိမ်မှု WWF စီမံချက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် ရပ်ရွာမှ နစ်နာချက်မှုများ၊ ဤနေရာတွင် နှိပ်ပါ။ WWF ၏ ဝန်ထမ်းများ (သို့မဟုတ်) မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အလွဲသုံးစားပြုမူမှုပေါ် စွပ်ဆွဲချက်များ စသည်တို့ထက်မက ပါဝင်နိုင်သည်။ WWF ၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုဝန်းကျင်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကာကွယ်ရေး မူဘောင်အား wwf.panda.org တွင် ကြည့်၍ အချက်အလက်များ ထပ်မံရှာဖွေပါ။

အမည်မဖော်လိုသည့် မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုကို မည်သို့ တင်သွင်းရမည်နည်း။

လူကြီးမင်း၏ မက်ဆေ့ချ်ကို ပုံစံစာရွက်ပါ ညွှန်ကြားချက်များအတိုင်း လွယ်ကူလုံခြုံစွာ တင်သွင်းမည်ဖြစ်သည်။ မက်ဆေ့ချ်ပေးပို့ပြီးသွားပါက စခရင်ပေါ်တွင် အိုင်ဒီတစ်ခုနှင့် စကားဝှက်တစ်ခု ရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို လုံခြုံသည့် အနေအထားဖြင့် သိမ်းဆည်းထားပါ။ လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ပြောဆိုနေသည့်တစ်လျောက်လုံး အမည်မသိအဖြစ် ကျန်ရှိမည်ဖြစ်သည်။

နောက်ဆက်တွဲ


ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။