သင်တန်းကြေး ပံ့ပိုးမှုProfessional Development Grants (PDGs) သည် သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးသမားများ အသိပညာနှင့် လုပ်ငန်းခွင် အရည်အသွေး တိုးတက်စေရေး အတွက် ကာလတို (၆ လ အများဆုံး) သင်တန်းများ တက်ရောက် နိုင်စေရန် အတွက် ငွေကြေး ထောက်ပံ့ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မိမိ ရွေးချယ်ထားသော ကာလတို သင်တန်းများ၊ ကွန်ဖရင့်များ တက်ရောက်ရန် အတွက် ကုန်ကျစရိတ် အပေါ်မူတည်၍ အများဆုံး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၅၀၀ အထိ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
လိုအပ်သော အရည်အချင်းများ

Education for Nature (EFN) Professional Development Grant လျှောက်ထားရန်အတွက်-
  • မြန်မာနိုင်ငံသား ဖြစ်ရပါမည်။
  • မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင် နေထိုင်နေသူ ဖြစ်ရပါမည်။
  • သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဆက်နွယ်သော လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃ နှစ် ရှိရပါမည်။
  • လျှောက်ထားချိန်တွင် အဆိုပါသင်တန်းမှ တက်ရောက်ခွင့် ရရှိပြီး ဖြစ်ရပါမည်။
  • လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်နှင့် လျှောက်ထားသော သင်တန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အထောက်အပံ့ ဖြစ်ရပါမည်။
  • လျှောက်ထားသော သင်တန်းသည် ကာလတို သင်တန်းသာ ဖြစ်ပြီး ဘွဲ့သင်တန်း မဖြစ်ရပါ။ ဘွဲ့သင်တန်း လက်ရှိ တက်ရောက်နေသူများ လျှောက်ထားခွင့် မပြုပါ။
  • သက်ဆိုင်ရာ ဌာန (သို ့) အလုပ်ရှင်မှ အဆိုပါ သင်တန်း တက်ရောက်ရန်နှင့် တက်ရောက်ပြီးပါက အလုပ် ဆက်လုပ်ခွင့်ပြုရန် လိုပါသည်။
  • မိမိအမည်နှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ လက်ခံနိုင်သော ဘဏ်စာရင်း ရှိရန် လိုပါသည်။
  • EFN မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရဖူးသူများ လျှောက်ထားခွင့်မပြုပါ။
လျှောက်ထားရန် နည်းလမ်း

လျှောက်ထားသည့် ရန်ပုံငွေ ပမာဏသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၆၅၀၀ ထက် မပိုရပါ။ လျှောက်လွှာပေးပို့သည့် နေ့ရက်မှ ရက်ပေါင်း ၉၀ ထက် လျှော့နည်းသော ကာလအတွင်း ရန်ပုံငွေ လိုအပ်သူများကို ထည့်သွင်း စဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။

အသေးစိတ် သိရှိလိုသည်များကို ဦးသီဟဦး၊ WWF-Myanmar၊ ဖုန်း ၀၁-၂၂၉၃၃၁ သို့မဟုတ် email - thiha.oo@wwfgreatermekong.org သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။