ဆွေးနွေးပွဲများအား ပံ့ပိုးမှုဆွေးနွေးပွဲများအား ပံ့ပိုးမှု

Conservation Workshop Grants သည် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ဒေသတွင်း နိုင်ငံများ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသခံပြည်သူများ လက်တွေ့ သင်ယူနိုင်စေရန် ပြုလုပ်သော သင်တန်းများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ အသိပညာနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းနှင့် ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပလိုသော အဖွဲ ့အစည်းများ အနေဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်ပေါ် မူတည်၍ အများဆုံး အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၇၅၀၀ အထိ လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။
လိုအပ်ချက်များ

Education for Nature Conservation Workshop Grant လျှောက်ထားရန်အတွက်-
  • သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသော အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ရမည်။
  • အဆိုပြု သင်တန်း သို့မဟုတ် ဆွေးနွေးပွဲသည် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် လိုအပ်သော အသိပညာနှင့် စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးနိုင်မှု ရှိရမည်။
  • အဆိုပြု လျှောက်ထားမှုတွင် လုပ်ငန်းခွင် အရည်အချင်း တိုးတက်စေရေးအတွက် လက်တွေ့ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်များ ပါဝင်စေရပါမည်။
  • အဆိုပြုလွှာတင်ချိန်မှ အချိန် ၁ နှစ်အတွင်း သင်တန်းကို ဖွင့်လှစ်ရမည်။
  • အဖွဲ့အစည်း မှတ်ပုံတင်သက်တမ်း အနည်းဆုံး ၃ နှစ် ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများကို ဦးစားပေးမည်။
  • ဒေသခံ ပြည်သူများအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးမည့် ပြည်တွင်းနှင့် ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းများကို ဦးစားပေး ရွေးချယ်ပါမည်။
လျှောက်ထားရန် နည်းလမ်း​

လျှောက်လွှာများကို အောက်ပါအတိုင်း တစ်နှစ်လျှင် ၄ ကြိမ် စိစစ် ရွေးချယ်ပါသည်။
  • ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်
  • မေလ ၁ ရက်
  • သြဂုတ်လ ၁ ရက်
  • နိုဝင်င်ဘာလ ၁ ရက်
သင်တန်း ကျင်းပမည့် ရက်ထက် အနည်းဆုံး ၃ လ ကြိုတင်၍ သတ်မှတ်ရက်များ မတိုင်မီ လျှောက်ထား ရပါမည်။ ဥပမာ - အောက်တိုဘာလတွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားပါက မေလ ၁ ရက်နေ ့မတိုင်မီ အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားရပါမည်။

အသေးစိတ် သိရှိလိုသည်များကို ဦးသီဟဦး၊ WWF-Myanmar၊ ဖုန်း ၀၁-၂၂၉၃၃၁ သို့မဟုတ် email - thiha.oo@wwfgreatermekong.org သို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။